Biblioteca Universitaria de Vigo
Sección Adquisicions

 

 

 

Sección de Adquisicions

 

A Biblioteca é responsable da compra de todo o material bibliográfico e documental solicitado pola Comunidade Universitaria da Universidade de Vigo : material impreso, sonoro, audiovisual ...

Tódolos membros da Comunidade Universitaria poden solicitar e/ou suxerir a compra de fondo bibliográfico :

O persoal de adquisicións da biblioteca está á súa disposición para calquera información ou aclaración sobre as novidades, proveedores, prezos, estado dos pedidos, etc.

Responsables das Adquisicións.

Campus Ourense: Gloria Araujo Poutás. Tfno. 988. 387.285
Campus Pontevedra: Charo Pascual Matarranz .Tfno 986.801.996
Campus Vigo : Xefa Sección Adquisicións da Biblioteca Universitaria : Loly Mendía Sanmartín Tfno. 986.813.846